Le fichier VRML avec 1 sphère: Sph1.wrl
#VRML V1.0 ascii
Separator {
 Translation {
  translation 20 0 0 }
 Sphere {
  radius 2.5 } }
Sphere01.gif (7534 octets)
Le fichier VRML avec 2 sphères: Sph2.wrl
#VRML V1.0 ascii
Separator {
 DEF sph1 WWWInline {
       name "Sph1.wrl"
       bboxSize 2 2 2
       bboxCenter 20 0 0 }
  Rotation {
   rotation 0 0 1 0.3927 }
  USE sph1 }
Sphere01.gif (7534 octets)
Le fichier VRML avec 4 sphères: Sph4.wrl
#VRML V1.0 ascii
Separator {
 DEF sph2 WWWInline {
  name "Sph2.wrl" }
 Rotation {
  rotation 0 0 1 0.7854 }
 USE sph2 }
Sphere01.gif (7534 octets)
Le fichier VRML avec 8 sphères: Sph8.wrl
#VRML V1.0 ascii
Separator {
 DEF sph4 WWWInline {
  name "Sph4.wrl" }
 Rotation {
  rotation 0 0 1 1.5708 }
 USE sph4 }
Sphere01.gif (7534 octets)
Le fichier VRML avec 16 sphères: Sph16.wrl
#VRML V1.0 ascii
Separator {
 PerspectiveCamera {
  position 0 0 50
  heightAngle 1 }
 DEF sph8 WWWInline {
  name "Sph8.wrl" }
 Rotation {
  rotation 0 0 1 3.14159 }
 USE sph8 }
Sphere01.gif (7534 octets)
WB01624_.gif (281 octets) RETOUR